Barbara REDUCH-WIDELSKA

est présidente du comité de direction d’Unibud, organisation professionnelle polonaise du bâtiment.

Partage

Jaka jest sytuacja sektora budowlanego w Polsce?

1. Jaka jest sytuacja sektora budowlanego w Polsce?

Budownictwo polskie w 2011 roku notuje rekordowy poziom aktywnosci budowlanej od poczatku transformacji gospodarczej.
Wedlug danych Polskiej Agencji Badawczej PAB-PCR&F Institute w ciagu ostatnich 20 lat polskie budownictwo odnotowalo najwyzsze tempo rozwoju wsród krajów Europy Srodkowej.
Wedlug danych Euroconstructu wartosc produkcji budowlanej zrealizowanej w Polsce w 2011 roku wynosi okolo 48 mld Euro i bedzie wyzsza prawie trzykrotnie od notowanej w 1991 roku. Silny rozwój budownictwa w 2011 roku stal sie glówna sila napedowa gospodarki.
Budownictwo w Polsce – na tle panujacego w Europie kryzysu – odnotowalo wysokie wskazniki wzrostu a jego wyniki sa najlepsze w UE – 27.
Wsród krajów, które dostarczyly dane do Eurostatu – za czerwiec 2011 r. – produkcja budowlana w drugim kwartale 2011 r. najbardziej wzrosla w Polsce – az o 19,7%.
Za okres 9 miesiecy 2011 roku – wedlug danych GUS – calkowita produkcja budowlana w Polsce sprzedana przez sektor przedsiebiorstw wzrosla o 18,2% w porównaniu do analogicznego okresu w 2010 roku.
Produkcja o charakterze inwestycyjnym zwiekszyla sie o 15,1%, a o charakterze remontowym o 24,8%.
Budownictwo kubaturowe zwiekszylo sie o okolo 12% a w zakresie inzynierii ladowej i wodnej o ponad 22%.
Wysokiemu wzrostowi produkcji towarzyszyl szybki wzrost sprzedazy produktów i materialów budowlanych – o 18,2% oraz wzrost liczby zatrudnionych w budownictwie - o 8%. Odnotowano wyzszy niz przed rokiem poziom plac w budownictwie o 5,2%. Warto podkreslic fakt, ze w ciagu trzech kwartalów 2011 roku wydano o 6,8% wiecej pozwolen na budowe niz przed rokiem.
Do konca 2011 roku spodziewany jest dalszy wzrost inwestycji publicznych zwiazanych m.in. z realizacja projektów EURO 2012 oraz inwestycji drogowych wspieranych przez naplyw funduszy strukturalnych UE.

2. Jak, wedlug Pani sytuacja ta rozwija sie w czasie?

Perspektywy rozwoju budownictwa w Polsce w najblizszych latach determinowane beda mozliwosciami rozwoju kraju w warunkach narastania zaburzen na europejskich rynkach finansowych oraz wzrostem cen czynników produkcji i poziomem oraz efektywnoscia wykorzystania funduszy europejskich.
Generalnie Polska – wedlug opinii ekspertów – nadal pozostanie jednym z najszybciej rozwijajacych sie krajów Europy Srodkowej i Wschodniej a jej wzrost gospodarczy bedzie nadal znacznie wyzszy niz srednia dla regionu.
Nalezy sie liczyc z tym, ze wartosc produkcji budowlanej w Polsce w latach 2013-2015 moze byc sredniorocznie zblizona do poziomu tej z 2011-2012 roku z tym, ze ulegnie zmianie jej struktura. Zmniejszy sie w istotny sposób udzial nowych robót o charakterze liniowym oraz robót dotyczacych budowy obiektów sportowych.
Wedlug opinii firm badawczych – planowane inwestycje w sektorze energetycznym, gazowym oraz produkcyjnym sprawia, ze po slabych latach 2009-2010 i po stosunkowo dobrym dla budownictwa roku 2011 – w kolejnych latach rynek budownictwa przemyslowego zastapi segment budownictwa drogowego i sportowego, które byly w minionym okresie kolem zamachowym polskiej branzy budowlanej.
W najblizszych latach glówna sila napedowa polskiego budownictwa bedzie branza energetyczna. Obiecujaco przedstawia sie tez perspektywa w sektorze gazowniczym (terminale LNG, bloki energetyczne, inwestycje w poszukiwanie i wydobycie gazu lupkowego). Ozywienia inwestycyjnego nalezy sie tez spodziewac w specjalnych strefach ekonomicznych oraz w budownictwie zwiazanym z ochrona srodowiska (spalarnie odpadów, oczyszczalnie etc).

3. Czy sytuacja polskiego instalatora/hydraulika, który przyjezdza do nas do pracy w celu polepszenia sobie warunków zycia ulegla zmianie, mogac wplynac na zmiane obrazu o wykonawcach tego zawodu, jaki mielismy do tej pory we Francji?

Zdecydowanie tak. Polscy fachowcy dzis chca byc partnerami a nie masa anonimowych wykonawców lub podwykonawców. Róznica miedzy realna placa a kosztami utrzymania poza granicami Polski przestaje byc tzw. „towarem atrakcyjnym”. Poza tym czas i pierwsze doswiadczenia z Niemiec, Francji, Holandii i innych krajów w minionym okresie powinny przelamac ten negatywny stereotyp z pierwszych lat po otwarciu rynków pracy w UE.

4. Czy podjeliscie Panstwo badania lub przeprowadziliscie sondaze, by lepiej pojac sytuacje Waszego sektora i zwiazanych z nim zawodów?

Tak. Wspólnie z parterami spolecznymi tj. zwiazkami zawodowymi dzialajacymi w obszarze budownictwa. Sa to zarówno prace krajowe jak i miedzynarodowe. Aktualnie przygotowuje sie do kolejnych prac ww. zakresie z wykorzystaniem funduszy UE.

5. Czy sa róznice w odbiorze, porównujac odpowiedzi udzielane przez spoleczenstwo w sensie ogólnym i odpowiedzi udzielane, w szczególnosci, przez przedsiebiorców budowlanych?

Tak sa róznice poniewaz w wielu przypadkach oczekiwania odbiorców indywidualnych bywaja rozbiezne z celami przedsiebiorców budowlanych. Jest to szczególnie odczuwalne w problematyce jakosci i ceny. W wielu przypadkach róznice w odbiorze sa tez efektem róznic w swiadomosci, wiedzy oraz subiektywnej oceny sytuacji.

6. Czy w ocenie sektora budowlanego przedstawiciele niektórych kategorii spolecznych sa nastawieni bardziej pozytywnie?

Ogólnie ujmujac, grupy spoleczne w wiekszosci sa pozytywnie ustosunkowane do budownictwa. Za uchybienia jakie wystepuja w budownictwie obciazana jest glównie administracja panstwowa i samorzadowa oraz warunki zewnetrzne: kryzys, warunki atmosferyczne etc.

7. Jakie « zalety » sa glównie przypisywane temu sektorowi ? Jakie sa glówne krytyki wobec sektora budowlanego?

Zalety: duza elastycznosc dzialalnosci, tworzenie i budowa nowej substancji budowlanej, kreatywnosc, duze umiejetnosci, fachowosc, niezbednosc budownictwa w zyciu spolecznym i gospodarczym
Wady: slaba jakosc, nieterminowosc, niesolidnosc, ograniczenia sezonowe i pogodowe, nieuczciwa konkurencja, zawiklane przepisy udzielania zlecen publicznych, niska renoma zawodów budowlanych, wypadki przy pracy

8. Czy w prowadzeniu swej polityki gospodarczej rzad uwzglednia rozwój tego sektora, jesli tak, to przez zaangazowanie jakich srodków?

Nie znam polityki gospodarczej rzadu uwzgledniajacej w szczególny sposób rozwój sektora budowlanego. Sa ogólne przepisy dot. prowadzenia dzialalnosci gospodarczej i prawo budowlane – no moze nizszy VAT na roboty w budownictwie mieszkaniowym oraz wsparcie przedsiewziec termomodernizacyjnych
Pracodawcy i pracobiorcy, jako ustawowi partnerzy spoleczni ubolewaja nad brakiem dobrego, rzetelnego dialogu z rzadem min. w zakresie budownictwa.

9. Czy przedsiebiorstwa sektora zycza sobie zaangazowania innych srodków?

Tak, wykorzystujemy w tym zakresie wszystkie nam dostepne formy prawne w tym postanowienia UE oraz doswiadczenie tzw. starych czlonków UE dla zmian w budownictwie w Polsce w tym polityki rzadu w odniesieniu do sektora budownictwa.

10. Czy Panstwa Korporacja angazuje sie w specjalne dzialania w celu polepszenia sytuacji zawodów zwiazanych z budownictwem, oraz by przyciagnac sile robocza wyzszej jakosci? Jesli tak, jakie zostaly podjete dzialania i z jakim wynikiem?

Tak. W latach 2009-2011 uczestniczylismy;

  • w opracowywaniu standardów zawodowych dla zawodów budowlanych jako strona je opiniujaca,
  • opracowalismy jako partnerzy spoleczni zasady ustalania stawki kalkulacyjnej na rbm (roboty budowlano – montazowe) i przedlozylismy stronie rzadowej do wykorzystania w szczególnosci w ocenie ofert w obszarze zamówien publicznych,
  • zainicjowalismy utworzenie Zespolu Trójstronnego ds. Budownictwa i Gospodarki Komunalnej (pracodawcy- pracobiorcy-strona rzadowa
  • uczestniczylismy w projekcie miedzynarodowym: „Uznawanie kwalifikacji zawodowych w polskim sektorze budownictwa nabytych w procesie pracy”
  • podpisalismy umowe o wspólpracy pomiedzy Naczelna Organizacja Techniczna – Zwiazkiem Zawodowym „Budowlani” – Konfederacja Budownictwa i Nieruchomosci na temat dzialan zwiazanych ze sprawami kwalifikacji kadr dla budownictwa. W ramach tej umowy negocjujemy utworzenie wspólnie ze strona rzadowa Komitetu doradczego ds. kadr w budownictwie,
  • uczestniczymy czynnie w przygotowaniu Krajowej Ramy Kwalifikacyjnej opartej o Europejska Rame Kwalifikacyjna,
  • przygotowujemy wniosek p podjecie nowego projektu finansowanego z UE na temat wypracowania i odbycia pilotazu w Polsce w zakresie standardów walidacji i uznawania kwalifikacji nabytych w systemach poza formalnych i nieformalnych,
  • prowadzimy dzialania na rzecz ustanowienia w Polsce mozliwosci tworzenia i funkcjonowania funduszy parytetarnych.

Efekty naszych dzialan maja charakter ograniczony poniewaz praktycznie – mimo gwarancji konstytucyjnych – partnerzy spoleczni sa marginalizowani. Liczymy w tym zakresie na bardzie skuteczne regulowanie ww. problemów przez ustawodawstwo UE.
W/w dzialania sa podejmowane we wspólpracy z innymi organizacjami – w tym szczególnie
z Konfederacja Budownictwa i Nieruchomosci – w ramach prac Zespolu Trójstronnego ds.
Budownictwa.

http://www.constructif.fr/bibliotheque/2012-2/le-batiment-polonais-mise-sur-la-qualification.html?item_id=3153&vo=1
© Constructif
Imprimer Envoyer par mail Réagir à l'article